De vergaderingen van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost worden steeds gehouden op de laatste dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur
in het Dorpshuis / MFA Over de Leek, Zwaagdijk 204A, 1682 NP Zwaagdijk-Oost

Vergaderschema 2023
dinsdag 31 januari
dinsdag 28 februari
dinsdag 28 maart
dinsdag 28 april
dinsdag 30 mei
dinsdag 27 juni
dinsdag 25 juli
dinsdag 29 augustus
dinsdag 26 september
dinsdag 31 oktober
Jaarlijkse Openbare vergadering om 20.00 uur in MFA, datum nog niet bekend

dinsdag 28 november
dinsdag 19 december

Voor een eventuele afspraak voor ons inloopspreekuur kunt u contact opnemen met onze secretaris, 0228-581239.