Line
De Dorpsraad van Zwaagdijk-Oost, opgericht 28 september 2010, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld de belangen van de gehele Zwaagdijkse gemeenschap te behartigen. Mocht u vragen hebben over de Dorpraad, zie bestuursleden voor adressen en telefoonnummer of u kunt een e-mail sturen aan info@dorpsraadzwaagdijk.nl

Enquête leefbaarheid en woningbehoefte in Zwaagdijk-Oost 2024
De dorpsraad van Zwaagdijk-Oost is de schakel tussen het dorp en de gemeente Medemblik en daarom willen wij goed op de hoogte blijven van wat er leeft in Zwaagdijk-Oost.
Inmiddels al weer 8  jaar geleden hebben wij een enquête onder de bewoners gehouden wat veel waardevolle informatie heeft opgeleverd. 

Door de enquête om de paar jaar uit te voeren kunnen we ontwikkelingen en trends in Zwaagdijk-Oost signaleren, waar we als dorpsraad onze activiteiten op kunnen baseren. We willen u vragen de enquête in te vullen.
Klik op deze link om de enquête te starten.

De Dorpsraad Zwaagdijk-Oost vergadert elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur in het MFA. Klik op de agenda om te kijken welke datum en hoe u eventueel en afspraak kan maken
.Kernvisie Zwaagdijk-Oost.