Line
De Dorpsraad van Zwaagdijk-Oost, opgericht 28 september 2010, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld de belangen van de gehele Zwaagdijkse gemeenschap te behartigen. Mocht u vragen hebben over de Dorpraad, zie bestuursleden voor adressen en telefoonnummer of u kunt een e-mail sturen aan info@dorpsraadzwaagdijk.nl

De Dorpsraad Zwaagdijk-Oost vergadert elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur in het MFA. Klik op de agenda om te kijken welke datum en hoe u eventueel en afspraak kan maken.

De jaarlijkse Openbare Vergadering van de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost wordt gehouden op dinsdagavond 7 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. Klik op 'Agenda' voor de gehele agenda van deze avond.

Kernvisie Zwaagdijk-Oost.