Notulen Openbare vergadering Dorpsraad Zwaagdijk-Oost 19 december 2019.